emstonesdaily: EMMA STONE Louis Vuitton, 2018…

emstonesdaily:

EMMA STONE

Louis Vuitton, 2018 [📷: Craig McDean]