wonderouswomans: Emma Stone © James White | The Sunday…

wonderouswomans:

Emma Stone
© James White | The Sunday Telegraph (2012)